La violinista de París

Joan Pla és un escriptor amb una trajectòria creativa de més de trenta anys, majoritàriament dedicada a la literatura infantil i juvenil. La seua condició de mestre hi deu tenir alguna cosa a veure, però sense dubte el tarannà de la persona també. Tractant-lo, es veu que també és un humanista. Un humanista de la Plana, per ser més exactes. El perfil, contràriament al que es podria témer des del desconeixement, existeix i Joan Pla n’és un exemple de llarg recorregut. Tractant-se d’un escriptor que s’ha dedicat sobretot a la literatura infantil i juvenil i per la seua ubicació, es pot tenir idea de, com diria el poeta, la fusta que ha arribat a descarregar al moll.

La violinista de París és una de les seues darreres creacions en aquest àmbit de la temàtica juvenil. Com en altres històries seues, la novel·la es mou entre dos eixos que l’autor sap travar bé: l’aventura i el caràcter iniciàtic que té per al protagonista. Bernat és un jove d’edat indefinida, un okupa que viu amb altres companys seus una vida al marge de la societat, en què el rebuig al mòbil i la documentació són els senyals de la seua actitud contracultural. Continua llegint